Emek Hasta Yatakları

Hasta yatağı satışı ve kiralama hizmetleri

Hasta Yatağı Kiralama Hizmeti Özellikleri

cocuk hasta yatagi cesitleri

İşletmeler, üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ile kurulan, genellikle maddi kazanç ve sosyal fayda sağlaması amacı güden organizasyonlardır. Bu organizasyonlar belirli girdileri üretim süreçlerinden geçirerek çıktı sağlamaktadırlar. İşletmeler çıktılarını tüketicilere ulaştırmakta ve buradan bir kazanç sağlamaktadırlar. İşletmelerin çıktıları üretim türlerine göre mal/mamul veya hizmet olabilmektedir. Mal/ mamul ile hizmetleri birbirlerinden ayıran çok sayıda özellikler vardır. Bu makalenin amacı öncelikle hasta yatağı hizmetlerini tanımlamak ve bu hizmetlerin özelliklerini açıklamaktır.

Hasta Yatağı Nedir

Hasta Yatağı: Yatarak tedavi görmesi zorunlu olan hastalar için özel işlevlerle donatılmış yataklara hasta yatağı denilmektedir.

Hasta Yatağı Kiralama Hizmeti: Üretilen hasta yatakları kısa dönemli hasta yatağı ihtiyacı olanlara kiralanabilir. Bu işleme hasta yatağı kiralama hizmeti adı verilmiştir.

Hizmetlerin özellikleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

Hasta Yatağı Kiralama Nedir

Hasta Yatağı Kiralama Hizmetleri Soyuttur: Hizmetlerin soyut olması, elle tutulamaz, görülemez, paketlenemez vb. olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hizmetler depolanamamakta, üretildikleri yerde tüketilmek zorunda olmakta ve fiyatlandırılmaları güç olmaktadır.

Hizmetler üretildikleri anda tüketilirler: Hizmetlerin tüketilmesi üretildikleri anda gerçekleşmektedir. Örneğin sağlık hizmetlerinde bir firmanın hizmet üretimi hasta yatağı kiralama şeklinde olurken hasta bu hizmeti firmadan yatağı kiraladığında tüketmektedir. Bu nedenle hizmet üretimlerinde üretici ile tüketici arasında sürekli bir etkileşim söz konusu olmaktadır.

Hizmetler heterojendir: Mal üretiminde belirli standartlara uymak ve üretimi gerçekleştirmek mümkün iken hizmetlerde bu standardizasyonun sağlanması mümkün değildir. Hizmetlerin üretimi ve tüketimi çeşitli etkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin sağlık hizmetlerinde her hekimin muayene yöntemi farklıdır. Bu durum kişinin tecrübesine, yaşına, eğitim aldığı yere ve eğitim düzeyine göre farklılık gösterebilecektir.

Hizmetler depolanamazlar: Hizmetlerin soyut olması ve aynı şekilde üretildikleri anda tüketilmeleri hizmetleri depolanamaz kılmaktadır.

Hizmetlerde talep değişkendir: Hasta yatağı kiralama hizmetlerine olan talep genellikle öngörülemezdir. Bu talepler mevsimden mevsime, dönemden döneme belki de saate göre değişkenlik göstermektedirler. Örneğin sağlık hizmetlerine olan talep son derece belirsizdir. Ortalama bir insan sağlık hizmeti ihtiyacı duymadığı anda düşüp kolunu kırabilir ve sağlık hizmetlerine olan talebi ortaya çıkabilir. Bu durumda bir kişi hasta yatağı kiralama hizmeti satın almak zorunda olabilir. Aynı zamanda sağlık hizmetleri gibi hizmetlerde talebi arz tarafının belirlenmesi (türetilmiş talep) de söz konusu olabilmektedir. Bu konu “Asimetrik bilgi” kavramı altında incelenmesi gereken bir konudur.

Hizmetlerde emek yoğundur: Hizmet üretimi, hangi tür hizmetler olursa olsun emek ve ilişki yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu üretim süreçlerinde ortaya çıkan bir aksaklık genellikle yeni teknoloji alımı ile giderilememekte, mevcut emeğin eğitimi veya nitelikli kişilerin işletmeye kazandırılması yolu ile giderilebilmektedir.

Emek-yoğun bir sektör olan hasta yatağı kiralama hizmet sektörü mal/mamul üretimi sektörlerine göre farklı özellikler göstermektedir. Bu özelliklerin iyi kavranması hem hizmet üreticileri hem de hizmet tüketicileri açısından hizmet süreçlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi açısından önemlidir.

Hasta Yatağı Kiralama Hizmeti Özellikleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön