Emek Hasta Yatakları

Hasta yatağı satışı ve kiralama hizmetleri

Sağlık Hizmetleri Ve Hasta Yatakları

hasta yataklari emek yataklar

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla toplum ve bireylerin sağlık standartlarını yükseltmek, sürdürmek ve geliştirmek için yapılan tüm hizmet çalışmalar sağlık hizmeti adı altında toplanmıştır. Sağlık hizmetleri 3 başlık altına incelenmektedir:

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Bu alan çevreyi daha olumlu hale getirip sağlığın korunup geliştirilmesi için hizmet vermektedir. Bu hizmetlerden birkaçı şu şekildedir: Konut, besin, endüstri sağlığı; hava kirliliği, atıkların kullanılabilir hale getirilmesi, radyasyon, gürültü…

Bireye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Öncelikli olarak birincil aşama sağlık kurumları ve yan kurumlar tarafından ailelere ve aile üyelerine yani bireylere verilen hizmetlerdir: Sağlık, aile planlaması, ilaçların kullanımı, hasta yatağı tedariği, sağlık eğitimi…

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri

Hastaların başvurdukları ilk kurumun hastaya sunduğu ayakta verilen koruyucu ve tanı, tedavi hizmetlerini içerir: Aile sağlığı, toplum sağlığı merkezleri, muayenehaneler, dispanserler…

İkinci basamak Tedavi Hizmetleri

Orta ölçekli hastanelerde (hasta yatakları bulunan tedavi kurumlarında) uzmanlar tarafından sunulan tanı ve tedavi hizmetleridir: İl devlet hastaneleri

Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri

Yüksek tıp teknolojilerinin kullanıldığı yataklı tedavi kurumlarında verilen tanı, tedavi hizmetlerini ifade eder: Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri

Rehabilitasyon (Esinleştirici) Hizmetleri

Tıbbi Rehabilitasyon

Organ ve doku kaybı sonucu yitirilen çalışma gücünün, sakatlıkların sağlık personelleri tarafından tekrardan kazandırılmasına yönelik hizmettir: Fizik tedavi uygulamaları ( uzmanlar tarafından yapılmalıdır), protez takma, destek cihazları temin etme ( protez ortez teknisyeni, ortopedist, diş hekimi), oluşabilecek komplikasyonların iyileştirilmesi ( hekim, hemşir, hemşire)…

Sosyal Rehabilitasyon

Sosyal Rehabilitasyon ise psikologların, sosyal hizmet çalışanlarının vb. yürüttüğü rehabilitasyona katkı sağlayan hizmetlerdir: İsteyen vatandaşlara uygun iş bulma, bulunan işlerin takibini sağlama, sakat, engelli ve yaşlıların bakımını sağlama, yaşlıları huzurevine yerleştirme…

Hasta Yatakları Sağlık Sigortası Tarafından Karşılanmıyor

Sağlık sigortası; kazalar ya da hastalıklar sonucunda ortaya çıkan durumlardan dolayı ekonomik bir güvence sağlamak adına isteğe bağlı olarak yaptırılan sigorta türüdür. 18 yaştan 65 yaşa kadar gerekli olan şartları sağlayan herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir. Sağlık sigortaları bir yıl olarak yapılır ve yılın bitiminde, bireyin sağlık durumuna göre yeniden yapılabilmektedir.

Günümüzde şehirlerdeki aktif yaşam, iş hayatımızdaki yorgunluk ve risklerin bir araya gelmesi ile sağlık problemleri giderek artmaktadır. Ülkemizde sağlık sigortası denildiği zaman akla ilk gelen SGK tarafından sağlanan GSS (Genel Sağlık Sigortası) olsa da, sigorta şirketleri birçok alternatifi de beraberinde getirmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Kazalar ve hastalıklar sonucunda ödenmesi gereken sağlık masrafları, limitler ve teminatlar ile güvence altına alınabilmektedir. Sağlık sigortasında genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Doğru poliçenin alınması durumunda ilerde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmak minimum seviyeye indirilir.

Özel sağlık sigortası kapsamında olan tedavi şekilleri ikiye ayrılmakta, bunlar ise; ayakta ve yatarak olan tedavi masraflarını kapsamaktadır. Sigorta şirketlerinde, tedavi masrafları değişiklik göstermektedir. Yatarak tedavi masraflarından olan hasta yatakları ücreti SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Neden Özel Sağlık Sigortası?

Özel sağlık kuruluşlarından az ya da hiç bir ücret ödemeden tedavi olabilirsiniz. Gideceğiniz kurumda doktor seçme şansınız vardır. Yüksek maliyeti olan tedavilerde masrafları ödemek zorunda kalmazsınız. Hem maddi olarak hem de manevi olarak kendinizi rahat hissedersiniz.

Siz ne kadar sağlığınıza iyi bakıyor olsanız da nerede ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden sağlık sigortası yaptırmanız oluşacak aksi bir durumda önlem almanızı sağlayacaktır. Bu sayede büyük masraflar ödemek zorunda kalmayacaksınız. Aniden gelen kazalar ya da hiç beklemediğiniz anda oluşan hastalıklar yüzünden manevi olarak çöküntüye uğramış olacak üzerine bir de masrafları nasıl ödeyeceğinizi düşünürseniz yaşamış olduğunuz bu üzüntüyü sigorta yaptırarak azaltabilirsiniz.

Sağlık Hizmetleri Ve Hasta Yatakları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön